Podróże kolorową ciuchcią do krainy zmysłów


Dziecko, od chwili swoich narodzin wyrusza w wielką podróż. Ta podróż będzie trwała do końca jego życia. Każdy krok powiedzie je w określonym kierunku. Dzięki każdej kolejnej przygodzie będzie zdobywać nowe umiejętności. Dla starszych Maluchów przygotowaliśmy Projekt
P O D R Ó Ż E   K O L O R O W Ą   C I U C H C I Ą
do krainy zmysłów”. Program zawarty w Projekcie przedstawia propozycje zabaw dla Dzieci w wieku od 2 do 3 lat.

Wszystkie proponowane tu ćwiczenia są nieskomplikowane, dostosowane do wieku dzieci, tak, aby łatwo je można było zrozumieć i wykonać.

Program zawarty w Projekcie „Podróże kolorową ciuchcią do krainy zmysłów” podzielony został na cztery bloki tematyczne. Ludzkie zmysły: wzrok, dotyk, węch i słuch, przeplatają się wzajemnie w proponowanych scenariuszach zabaw.

W części pierwszej „Kraina wesołego JA” mowa jest o pozytywnych postawach Dziecka wobec siebie, poznawaniu własnego ciała, własnych emocji. w tej części poruszane są także takie wartości jak przyjaźń i koleżeństwo, uczymy dzieci wyrażania pozytywnych uczuć i szacunku dla drugiego człowieka a także poczucia odpowiedzialności.

Część druga „Kraina Czyściocha Grzecznościocha” to kształtowanie dobrych nawyków, przedstawia sposoby pozwalające opanować trudną sztukę savoir vivre, dbania o higienę osobistą oraz zdrowe odżywianie.

W części trzeciej „Kraina Profesora Przyrody” mowa jest o kształtowaniu właściwego stosunku do środowiska, wzbogacamy wiedzę Dziecka na temat środowiska, uświadamiamy dziecku, że przyroda jest częścią nas, wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska.

W części czwartej „Kraina Pana Fantazji” chcemy pokazać, że dom i najbliższa okolica może być źródłem inspiracji dla Dziecka - wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości - kuchnia, ulica, sklep, gabinet lekarski itp. (organizacja zajęć otwartych przy współpracy z rodzicami podkreślające ekspresję przeżyć w różnych formach działalności np. spotkania z weterynarzem, leśniczym, policjantem itp. ).

Niezmieniającą się formułą zajęć będą każdorazowo zajęcia wprowadzające w formie wycieczki Kolorową Ciuchcią oraz przywitanie dzieci w kręgu.

Formuła zajęć jest niezmienna, podzielona na poszczególne etapy:
ETAP 1 -każdorazowo zajęcia rozpoczynają się od przywitania Dzieci w kręgu oraz wycieczki Kolorową Ciuchcią do WYBRANEJ KRAINY,
ETAP 2 -następnie odbywają się zajęcia właściwe,
ETAP 3 -na końcu zajęć zawsze występuje zakończenie w postaci odjazdu Kolorowej Ciuchci z WYBRANEJ KRAINY.